Bildiğiniz üzere bir çok hastalığın tedavisini bulduk ve uygulamalarımız sonucu da müsbet olarak aldık ve almaya devam ediyoruz. Aşağıdaki bir çok hastalığın sırrını çözdük ve çıkış noktalarını tedavi ettiğimiz için, dolayısıyla da hastalığı tedavi etmiş oluyoruz.

Yani hastalığın kaynağına inmek önemli. Eğer hastalığın kökenine değil de kendine yoğunlaşırsanız elbette tedavi edemez, kronik, genetik veya otoimmün hastalıktır, çaresi yoktur denir ve baskılayıcı bir kaç ilaçla hasta evine, ömür boyu üç beş ilaca mahkum edilerek gönderilir.

Unutmayın her hastalığın temel kaynağına inersek adı ne olursa olsun sonuç kesin tedavidir. Bu nedenle her hastalık için farklı protokoller uygulansa da temel de hedef organ değil başlıca sistemlerdir. Bağışıklık sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi gibi bildiğiniz tüm sistemleri bütün olarak ele almak gerekmektedir. Ayrıca bu sistemlerdeki hastalığın tedavi edilmemesi halinde bu sefer sistemlerin birbirlerine yapacağı etkileşimler sonucu daha komplikasyon hastalıklara doğru ilerlemeler olacaktır.

Tedavisi için protokoller geliştirdiğim hastalıklar başlıca şunlardır.

Diyabet Tip 1, Diyabet Tip 2, Crohn, Çölyak, MS (Multiple Skleroz), Otizm, Romatoid Artrit, Ülseratif Kolit, Sedef, Vitiligo, Haşimato, Graves gibi 80’den fazla otoimmün hastalıkların tek bir noktadan müdahalesi ile tedavisi mümkündür. Bu hastalıkların çoğu tetikleyicidir yani başka hastalıkların hiç yoktan yere gelişmesi için ortam oluşturur ve bu durum domino taşı gibi daha büyük sorunlara hatta kansere dönüşebilir.

Bunu biraz daha anlaşılır hale getirebilmek için şöyle izah etmeye çalışayım; Mesela bağışıklık sistemi bağırsak hücrelerini hedef alırsa Ülseratif Kolit, Crohn veya Çölyak hastalıkları gelişebilir. Romatoid Artrit için bağışıklık sisteminin eklem kıkırdaklarını hedef alması sonucu oluşur. Bilindiği üzere MS – Multiple Skleroz için bağışıklık sisteminin sinir uçlarını hedef alması yeterlidir ve tahmin edileceği üzere cilt hücreleri bağışıklık sistemi tarafından hedef alınması halinde vitiligo, sedef gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Haşimato için troid bezleri, tip 1 ve tip 2 diyabette pankreasın beta hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından hedef alınması gibi aynı şekilde gelişmektedir.

Özetlersek modern Ortodoks tıbbındaki en büyük yanılgı organ bazlı tedaviye odaklanılmasıdır. Holistik Tıp dediğimiz bizim çalışmalarımız ise sistemin bütünlüğünün desteklenmesidir. Bizim çalışmlarımızın ana fikri eğer sistemin doğru çalışmasını engelleyen sorunu ortadan kaldırmanız halinde bedenimiz zaten kendini tedavi edebilecek ve hastalıkarla baş edebilecektir. Diğer bir değişle suyun önündeki taşı alırsanız, su yolunu bulacaktır.

Kısacası hasta olan hiç bir zaman organ değil, organlar sadece belki de zavallı birer kurban hükmündedir.

Organ Hastalığı diye bir şey olamaz

Organ bir şekilde hastalığa yakalandığında peşinden başka hastalıklar ve diğer sistemlere sıçrayan tetikleyici hastalıklar da zaman içerisinde nükseder ve tedavi daha karmaşık hale gelir.

İmmun tolerans dediğimiz bir tanı sistemi sayesinde bağışıklık sistemi organlardaki dost ve düşman hücreleri ayırt eder. Ancak, bir şekilde bu tanı sisteminde oluşan hata sonucu bağışıklık sistemi organdaki hücreleri doğru tanımlayamaz, düşman hücre olarak algılar ve saldırıya geçer.

Organdaki dost doku ve hücrelerin yok edilmesi için antikorlar üretilmeye başlar ve bu antikorlara da Otoantikor denir. Bu saatten sonra bağışıklık sisteminiz artık kendini vurmaya bir nevi artık bedeninizde iç savaş başlamış demektir.

Bu iç savaşın sonu yoktur, sağlıklı hücreler kendi bağışıklık sisteminiz tarafından yok ediliyor, hücrelerden dokulara, dokulardan organlara hasar günden güne artıyor. Hangi organa veya ne hastalığına sebebiyet verdiği önemli değildir artık ve kesinlikle bu iç savaş en kısa sürede durdurulması mecburidir.

Aşağıdaki listede sadece bir kaç hastalığın kaynağı aslında Haşimato hastalığı. Bu listeden anlaşılacağı üzere sadece Haşimato hastası olsanız zaman içerisinde aşağıdaki hastalıklarında kapınızı çalacağını biliniz.

Haşimato Hastalığının Tetikleyebileceği diğer hastalıklar listesi

 • Vitiligo,
 • Psoriazis (sedef hastalığı),
 • Sistemik lupus eritematozus,
 • Sjögren sendromu,
 • Romatoid artrit,
 • Crohn hastalığı,
 • Ülseratif kolit,
 • Çölyak hastalığı,
 • MS – Multiple Skleroz,
 • Otoimmun gastrit,
 • Otoimmun pankreatit,
 • Otoimmun hepatit,
 • Skleroderma,
 • Goodpastaure sendromu,
 • Polymyalgia rheumatica,
 • Addison hastalığı,
 • Pernisiyöz anemi,
 • Trombositopenik purpura,
 • Tip-2 diyabet,
 • Kolesterol yüksekliği,
 • Koroner kalp hastalıkları,
 • Böbrek problemleri

Yasin Umur
Eylül 2019

Bir cevap yazın